Welcome!

chào mừng đến với nhà của mình!

Do việc học cũng như mình đã lỡ nhận dịch phim nên tạm thời mình ngưng bộ Ten things lại. Giờ mình chủ yếu dịch phim trên kst.vn và học, nên truyện này sẽ tiếp tục khi mình được nghỉ hè. Có bạn nào muốn dịch cứ báo cho mình thì mình sẽ ngừng hẳn để bạn dịch hoặc cùng nhau hợp tác.

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Advertisements